Feeling Grounds: Department of Architecture & Atelier Or

ก่อนจะพบกับนิทรรศการสถาปัตยกรรมครั้งแรกของปี “Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition” ที่จะถูกจัดขึ้นและเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ภายใต้การแบ่งนำเสนอสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของไทยและไต้หวันออกเป็น 2 […]

ASAJOURNAL

July 17, 2566

Feeling Grounds: Arsomsilp Community and Environment Architect & Ambi Studio

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับนิทรรศการสถาปัตยกรรมครั้งแรกของปี “Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition” ที่จะถูกจัดขึ้นและเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ภายใต้การแบ่งนำเสนอสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของไทยและไต้หวันออกเป็น 2 […]

ASAJOURNAL

July 14, 2566

Ground Exchanges: Duangrit Bunnag Architect Limited & Behet Bondzio Lin Architekten

จากการรวบรวมผลงานสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน ของบริษัทสถาปนิกทั้ง 8 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทสถาปนิก 49 จำกัด (Architects 49 Limited), บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด(Arsomsilp Community and Environment Architect), บริษัท ดวงฤทธิ์ […]

ASAJOURNAL

July 9, 2566

Infinity Ground : 3 Lecture Series

สำหรับนิทรรศการ “Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition” นิทรรศการสถาปัตยกรรมครั้งแรกของปีที่กำลังจะถูกจัดขึ้นและเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) .นอกจากภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานจาก 8 บริษัทสถาปนิกทั้งไทยแล้ว ตลอดช่วงวันจัดนิทรรศการยังได้มีงานเสวนาและบรรยายเนื้อหาเชิงลึกด้านสถาปัตยกรรม […]

ASAJOURNAL

July 4, 2566

Ground Exchanges: Architects 49 Limited & MAYU architects

“Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition” นิทรรศการสถาปัตยกรรมครั้งแรกของปี ที่จะถูกจัดขึ้นและเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) คือนิทรรศการรวบรวมผลงานสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน จาก 8 […]

ASAJOURNAL

June 28, 2566

ASA Platform Selected Materials 2023

The New Paradigm นอกจากการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิก สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันในกระบวนการพัฒนาการออกแบบ ก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างควบคู่กันไปด้วย และในกระบวนการนั้น การพัฒนาวัสดุสำหรับงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง นับว่ามีบทบาทสำคัญ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตหรือนำเข้าวัสดุสำหรับงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่มีความน่าสนใจในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยการให้ความรู้ การเผยแพร่วัสดุที่มีศักยภาพในรูปของการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกหรือให้รางวัลจากองค์กรวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนและผลักดัน ให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ พยายามพัฒนาวัสดุหรือบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะมีผลกลับมาสู่วงการวิชาชีพในลักษณะบูรณาการ วัสดุที่ได้รับการคัดเลือกจาก ASA Platform […]

ASAJOURNAL

June 22, 2566

Chalermpon sombutyanoochit, The Social Event Director

เราพยายามนำกิจกรรมดนตรีไปรวมกับกิจกรรมวิชาการ แต่ก็ยังเน้นไปในเชิงสันทนาการ 80 เปอร์เซ็นต์ และวิชาการ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้สถาปนิกรุ่นน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น และก็ยังได้รับความรู้จากส่วนวิชาการกลับไปด้วย เฉลิมพล สมบัติยานุชิตฝ่ายปฏิคม สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: อยากให้คุณเฉลิมพล ช่วยเล่าถึงบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายปฏิคมให้ฟังสั้นๆ  เฉลิมพล สมบัติยานุชิต: หน้าที่ของฝ่ายปฏิคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตารางกิจกรรมหลักของสมาคมฯ ในเชิงสันทนาการหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565
1 2 8

Pin It on Pinterest