ASA Committee 2020-2022, Chana Sumpalung, President Interview

“เราพยายามเป็นตัวกลางที่ดี อยากจะไปเป็นคนที่รับฟังเรื่องทั้ง 2 ฝั่ง แล้วพยายามจะสรุป พยายามจะหาข้อเสนอแนะ หรือทางออกให้เป็นแนวทางที่ดีกับทุก ๆ คน สมาคมฯในยุคสมัยผมนี้ ผมอยากจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ความรู้ร่วมกันที่จะทำให้เข้าใจว่าเหตุที่มาคืออะไร แล้วการที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลบางทีอาจจะต้องการความเห็นจากหลายคนมาร่วมกัน” คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ Text: ASA JournalPhoto: Chanapong Sriweerapong […]

ASAJOURNAL

October 4, 2564

Pin It on Pinterest