Photo Essay: ASA Trip in Shanghai 2023

text & photo: Boonchai Tienwang (except as noted) กลับมาเซี่ยงไฮ้รอบที่สี่ ร่วมกับเหล่าสถาปนิกไทย ที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ หลังจากที่เคยมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้านงานออกแบบผังเมืองที่ Tongji University อยู่ 4-5 เดือนช่วงปี 2005 สมัยที่ผมเรียน จีนกำลังตื่นตัวกับการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆ […]

ASAJOURNAL

December 8, 2566

Chana Sumpalung, President Interview

เราพยายามเป็นตัวกลางที่ดี อยากจะไปเป็นคนที่รับฟังเรื่องทั้ง 2 ฝั่ง แล้วพยายามจะสรุป พยายามจะหาข้อเสนอแนะ หรือทางออกให้เป็นแนวทางที่ดีกับทุก ๆ คน สมาคมฯในยุคสมัยผมนี้ ผมอยากจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นองค์ความรู้ร่วมกันที่จะทำให้เข้าใจว่าเหตุที่มาคืออะไร แล้วการที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลบางทีอาจจะต้องการความเห็นจากหลายคนมาร่วมกัน ชนะ สัมพลังนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: ขอให้พูดถึงนโยบายของกรรมการ บริหารของสมาคมสถาปนิกในชุดปัจจุบันอีก ครั้งอย่างสั้นๆ จากที่มีสถานการณ์ระบาดของ โควิด-19 […]

ASAJOURNAL

October 4, 2564

Pin It on Pinterest