ASA EXPO 2020: Special Interview นิทรรศการวิกฤตมรดก

เรื่อง: ASA CREW Team ภาพ: เครดิตตามภาพ ขึ้นชื่อว่า ‘มรดก’ นั้นย่อมมีนิยามหมายรวมถึง การเป็นสิ่งที่มีคุณค่า คู่ควรแก่การเก็บรักษาไว้ แต่บางครั้งบางหน เมื่อได้รับมรดกมาแล้วก็มักมีปัญหาชวนปวดหัวอีกมากมายตามมาด้วยเสมอ เพราะสิ่งที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนั้นล้วนต้องการการบริหารจัดการแบบพิเศษกว่า ทะนุถนอมกว่า จริงจังตั้งใจมากกว่า และแน่นอนว่าใช้ทรัพยากรมหาศาลในการดูแล ในงานสถาปนิก’63 ครั้งนี้ ท่านผู้อ่านจะได้พบกับนิทรรศการ […]

ASACREW

April 7, 2563

ASA EXPO 2020 นิทรรศการเครือข่ายมรดก การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าต้องมาจากการมีส่วนร่วม

เรื่อง: ASA CREW Team ภาพ: เครดิตตามภาพ เรื่องของการจัดการคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม ที่มีงานสถาปัตยกรรมเป็นส่วนหนึ่งนั้น ไม่ได้มีเพียงสมาคมสถาปนิกสยามฯ เป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว แต่ยังมีอีกหลายหลายของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกที่มาจากความร่วมมือและบริบทที่แตกต่างกันไป ในงานสถาปนิก’63 ครั้งนี้ จะมีการนำเสนอเรื่องราวของนิทรรศการเครือข่ายมรดก การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าต้องมาจากการมีส่วนร่วม โดย ผศ.ปริญญา ชูแก้ว จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง […]

ASACREW

April 7, 2563

ASA EXPO 2020: Refocus Heritage in Details นิทรรศการที่เต็มไปด้วยคำถามเกี่ยวกับการมองมรดกทางวัฒนธรรมแบบใหม่

เรื่อง: ASA CREW Team ภาพ: ไลลา ตาเฮ หนึ่งในสิ่งที่หลายคนตั้งตารอสำหรับงานสถาปนิก ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ ทุกปีนั้น ก็คือการออกแบบนิทรรศการซึ่งมีส่วนสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่แล้วให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก งานสถาปนิกในปี 2563 ครั้งนี้ เลือกที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม มรดกทางสถาปัตยกรรมในมุมมองใหม่  ASA CREW จึงชวนแจ็ค-ปิตุพงษ์ […]

ASACREW

April 7, 2563

งานสถาปนิกทักษิณ’63 – “อาษา-มาหา-นคร”

เรื่อง: กรรมาธิการสถาปนิกทักษิน ภาพ: กรรมาธิการสถาปนิกทักษิน การจัดงานสถาปนิกทักษิณ 63 ภายใต้ชื่อ “อาษา-มาหา-นคร” ได้จัดขึ้นในช่วง 28 ก.พ.-1 มี.ค. 2563 ณ ดินแดนมรดกโลกนครศรีธรรมราช การนำนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก (UNESCO) ถือเป็นความภูมิใจของกลุ่มสถาปนิก และชาวนครศรีธรรมราชที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการสร้างสรรค์ และผลักดันแปลงร่างเติมเมือง […]

ASACREW

April 6, 2563

Interview: ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส

เรื่อง: กฤษณะพล วัฒนวันยู ภาพ: ชนิภา เต็มพร้อม ก่อนอื่น อยากให้ช่วยเล่าถึงพัฒนาการของงานอนุรักษ์ในภาพรวมในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการก่อตั้งกรรมาธิการอนุรักษ์ ภายใต้สมาคมสถาปนิกสยามฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2511 น่าจะแบ่งได้ตามลักษณะการทำงานแบบกว้างๆ เป็น 3 ยุค ในยุคแรกซึ่งเป็นยุคบุกเบิกก็ต้องเริ่มจากการให้ความรู้กับทั้งภาครัฐและเอกชนถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการอนุรักษ์ เป็นการทำงานเชิงรุก และองค์กรนี้เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ทำเรื่องการอนุรักษ์ทั้งทางศิลปกรรมซึ่งรวมถึงงานสถาปัตยกรรม […]

ASACREW

April 3, 2563

Interview : รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ เตมียพันธ์

เรื่อง: กฤษณะพล วัฒนวันยู ภาพ: ชนิภา เต็มพร้อม ด้วยประสบการณ์การสอนหนังสือและการทำวิจัย อยากให้อาจารย์ช่วยสะท้อนถึงวงการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในแง่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของไทย เริ่มว่าชีวิตชาวบ้านเป็นชีวิตที่ไม่ซับซ้อน ชาวนาเลี้ยงตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้ สร้างสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้าน ที่พักอาศัยของเขาโดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็มีความรู้เอง ในสังคมยุคนั้นพอเกิดมาแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตเพื่อเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมและความรู้จากบรรพบุรุษที่ทิ้งไว้ให้ เพราะฉะนั้นเวลาเรารับความรู้หนึ่งมาจากบรรพบุรุษเท่ากับเรารับมรดกมา แต่เราไม่รู้ว่าเป็นมรดก เราพูดภาษาไทยได้ ทำอาหารไทย […]

ASACREW

April 3, 2563

“REFOCUS HERITAGE: มองเก่า ให้ใหม่” ในงานสถาปนิก’63

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปี 2529 โดยใช้ชื่องานว่า “สถาปนิก ’29” และได้จัดเป็นประจำทุกปี (ยกเว้นปี 2533) จนถึงปัจจุบัน ได้จัดไปแล้ว 31 ครั้ง โดยมีผู้เข้าชมปีละประมาณ 400,000 คน ในแต่ละปี สำหรับปีนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ […]

ASACREW

April 2, 2563

Roundtable Talk: Between the Preservation and Digitization

เรื่อง: ASA CREW Team ภาพ: ชนิภา เต็มพร้อม จากกระแสการรีโนเวตอาคารเก่าสู่พื้นที่การใช้งานแบบใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สู่การตั้งคำถามว่าอะไรควรเก็บรักษาไว้ให้เป็นความจริงแท้ดั้งเดิม อะไรควรถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ASA CREW จึงชวนคุณมติ เสมา Manager & Senior Architect ตัวแทนจากบานาน่า สตูดิโอ […]

ASACREW

April 2, 2563
1 2 9

Pin It on Pinterest