Komsan Sakulamnuaypongsa, The Honorary Resistor

งานหลักๆ ของฝ่ายทะเบียนคือ ต้องเข้ามาจัดการความเรียบร้อยของระบบสมาชิก และพัฒนาให้เกิดการตรวจสอบ รวมถึงการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น การทำงานของเราที่ผ่านมาจึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือการแยกข้อมูลของสมาชิก และการเข้าถึงข้อมสมาชิก

คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา
ฝ่ายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยามฯ

อาษา: นโยบายและวิสัยทัศน์ของฝ่ายทะเบียนในคณะกรรมบริหารชุดนี้มีแนวทางเป็นอย่างไร

คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา: หลักๆ คือเราต้องการเข้ามาจัดการความเรียบร้อยของระบบสมาชิก และพัฒนาให้เกิดการตรวจสอบ รวมถึงการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น การทำงานของเราที่ผ่านมาจึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การแยกข้อมูลของสมาชิก และการเข้าถึงข้อมูลสมาชิก โดยส่วนแรกจะเป็นการเข้าไปปรับปรุงแก้ไขระบบในเรื่องของชื่อ และรายละเอียดของสมาชิกที่มีความซับซ้อน รวมถึงบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการอัพเดทหรือไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น อายุของสมาชิกบางท่านมีอายุถึง 199 ปี แบบนี้เราก็ต้องสกรีนและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกันอย่างละเอียดอีกครั้ง รวมถึงการแยกข้อมูลในส่วนของการลงทะเบียนจากระบบเก่า หรือการลงทะเบียนด้วยเอกสารทั่วไป ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นระบบที่มีข้อมูลสมาชิกอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควร จึงทำให้ฝ่ายทะเบียนต้องใช้เวลากับการตรวจสอบค่อนข้างมาก เพื่อแยกว่าปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนที่ถูกต้องอยู่เท่าไหร่ และข้อมูลส่วนไหนเป็นข้อมูลที่ไม่ผิดแปลกไปบ้าง

อาษา: ทิศทางการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานทะเบียนในอนาคต หรือที่กำลังดำเนินการอยู่มีโครงการใดบ้าง

คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา: ถึงแม้สมาชิกบางส่วนจะยังคงใช้การตอบรับผ่านเอกสารอยู่ ซึ่งเราก็ยังคงอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ให้กับทางสมาชิกเช่นเดิม แต่ส่วนที่ได้เพิ่มและพัฒนาเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นก็คือการเข้าถึงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในช่องทางอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชั่น Line ซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว 

ส่วนอีกโครงการที่กำลังวางแผนกันอยู่ คือแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิกคนรุ่นใหม่ เราจึงหนักเน้นการประชาสัมพันธ์ไปทางนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยอาจร่วมกันกับทาง ISA เดินทางไปตามสถาบันหรือภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นใหม่หรือนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบได้เข้าใจถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมสถาปนิกฯ และการเห็นความสำคัญของข่าวสารในแวดวงการสถาปัตยกรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางของสมาคมฯ มากขึ้น ก่อนการก้าวขึ้นมาเป็นสถาปนิกในอนาคต

อีกแนวทางการพัฒนาคือเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งกับสภาสถาปนิกฯ เพราะสมาชิกรวมถึงหลายๆ ท่านยังคงไม่เข้าใจว่าสภาสถาปนิกฯ และสมาคมสถาปนิกฯ แตกต่างกันอย่างไร บางครั้งโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลซึ่งเป็นส่วนของทางสภาฯ เราก็จะให้ข้อมูลได้เพียงเบื้องต้นและแจ้งว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อ ในอนาคตทางสมาคมฯ จึงอยากให้มีการวางแผนร่วมกันหรือเรียกว่าเป็นประตูบานเดียวกันที่เมื่อมีคนหลงเข้ามาในประตูบานนี้ เราก็จะได้แจ้งเป็นข้อมูลเดียวกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทิศทางการออกแบบวิธีการทำงานร่วมกันกับทางสภาฯ อีกวิธีหนึ่ง

อาษา: ทางสมาคมมีความคิดเห็น และมีแผนในการส่งเสริมสมาชิกอย่างไรบ้าง

คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา: สิ่งที่มักถูกถามอยู่บ่อยครั้งจากสมาชิกและผู้ที่กำลังสนใจเป็นสมาชิก คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะได้อะไรจากตรงนี้บ้าง จริงๆ แล้วในสมาคมฯ เรามีกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมายที่จัดให้กับสมาชิกเป็นประจำอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราพบจากการทำงานที่ผ่านมาคือสมาชิกหลายๆ ท่านได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง หรือลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ไม่ทัน ซึ่งทำให้ต้องเสียสิทธิและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯ ดังนั้นนอกจากกิจกรรมที่เราต้องการส่งเสริมสมาชิกเป็นอย่างดีอยู่แล้ว เราก็อยากให้สมาชิกติดตามข่าวสารดีๆ จากสมาคมฯ ด้วยเช่นกัน โดยทางสมาคมฯ เราก็จะพยายามพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ควบคู่กับการให้ความร่วมมือกับทางสมาชิก

อาษา: สัดส่วน หรือประเภทของสมาชิกในปัจจุบันมีการอัพเดทเพิ่มเติมบ้างไหม อย่างไร

คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา: ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยทราบกันว่าสมาชิกสมาคมสถาปนิกฯ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกก็ได้ ซึ่งทำให้สัดส่วนของสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา หรือกิตติมศักดิ์ยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกโดยตรง ซึ่งเราก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนนี้ให้วิชาชีพอื่นๆ และบุคคลทั่วไปได้ทราบกันมากขึ้น ส่วนอีกประเภทสมาชิกที่อยากจะเพิ่มเข้ามาก็คือประเภทนิติบุคคล เพราะเป็นประเภทที่มีการทำงานเกี่ยวเนื่องกับองค์กรหลายๆ ฝ่าย อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ในองค์กรนั้นๆ ให้ทราบถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกฯ ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกประเภทอื่นๆ ได้ในคราวเดียวกัน

อาษา: ระหว่างนี้มีกิจกรรมหรือข่าวสารอะไรจากจากฝ่ายทะเบียนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบกันบ้างไหม

คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา: สิ่งสำคัญเลยคือทางสมาคมฯ ก็อยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ประกอบวิชาชีพสถาปนิก เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กันก่อน หลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ที่เราตั้งใจส่งมอบให้กับสมาชิกแน่นอน โดยเฉพาะโครงการช่วยเหลือสมาชิก ที่จะเปิดให้ทุกท่านสามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรี โดยจะสิ้นสุดโครงการถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้ ส่วนหลังจากนั้นก็ยังอยากเชิญชวนให้เข้ามาสมัครกันเรื่อยๆ เพราะเราก็จะมีการเพิ่มช่องทางในการสนับสนุนสมาชิก และมีกิจกรรมใหม่ๆ ให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

อ่านบทความจากคอลัมน์อื่นๆ หรือดาวน์โหลดเล่มวารสารฉบับออนไลน์ 06 Let There Be Light คลิกได้ที่นี่

Pin It on Pinterest

Shares
Share This