Chalermpon sombutyanoochit, The Social Event Director

เราพยายามนำกิจกรรมดนตรีไปรวมกับกิจกรรมวิชาการ แต่ก็ยังเน้นไปในเชิงสันทนาการ 80 เปอร์เซ็นต์ และวิชาการ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้สถาปนิกรุ่นน้องๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมกันมากขึ้น และก็ยังได้รับความรู้จากส่วนวิชาการกลับไปด้วย เฉลิมพล สมบัติยานุชิตฝ่ายปฏิคม สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: อยากให้คุณเฉลิมพล ช่วยเล่าถึงบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายปฏิคมให้ฟังสั้นๆ  เฉลิมพล สมบัติยานุชิต: หน้าที่ของฝ่ายปฏิคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตารางกิจกรรมหลักของสมาคมฯ ในเชิงสันทนาการหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Komsan Sakulamnuaypongsa, The Honorary Resistor

งานหลักๆ ของฝ่ายทะเบียนคือ ต้องเข้ามาจัดการความเรียบร้อยของระบบสมาชิก และพัฒนาให้เกิดการตรวจสอบ รวมถึงการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น การทำงานของเราที่ผ่านมาจึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือการแยกข้อมูลของสมาชิก และการเข้าถึงข้อมสมาชิก คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศาฝ่ายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยามฯ อาษา: นโยบายและวิสัยทัศน์ของฝ่ายทะเบียนในคณะกรรมบริหารชุดนี้มีแนวทางเป็นอย่างไร คุณคมสัน สกุลอำนวยพงศา: หลักๆ คือเราต้องการเข้ามาจัดการความเรียบร้อยของระบบสมาชิก และพัฒนาให้เกิดการตรวจสอบ […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Assistant Professor Rattapong Angkasith and Chutayaves Sinthuphan,Vice President Interview

กิจกรรมเล็กสุดของสมาคมฯ คือการร่วมมือกันระหว่าง 4 Nations เป็นจตุภาคีที่เราจัดปีละ 4 ครั้ง เวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเพราะเป็นภูมิภาคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ตัวอย่างโครงการที่เราได้ร่วมกันจัดขึ้น เข่น โครงการแลกเปลี่ยนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารของแต่ละประเทศ และโครงการจัดทำ Nations Book ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมสถาปนิกสยามฯ นโยบายและวิสัยทัศน์ฝ่ายต่างประเทศ ของคณะกรรมการบริหารชุดนี้มีแนวทางและแผนงานเป็นอย่างไร […]

ASAJOURNAL

October 9, 2565

Term of reference

BlueScope Design Award 2022 ‘The Coated Steel Building’ ภายใต้ธีม Addressing Climate Change คุณสมบัติการส่งผลงาน และเงื่อนไขการร่วมประกวด  ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบและเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายในวันก่อนปิดรับผลงาน อาคารที่นำเสนอผลงาน จะต้องมีสถาปนิกทั้งประเภทบุคคล หรือ […]

ASAJOURNAL

September 12, 2565

BlueScope Design Award 2022

กลับมาอีกครั้งกับการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับการจัดตั้งเวทีการประกวดชิงรางวัลอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี BlueScope Design Award 2022 เวทีที่สถาปนิกและนักออกแบบจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ และเหล็กเคลือบสีของบลูสโคป รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นการออแบบในเรื่องความยั่งยืน และขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต ภายใต้ธีมการประกวด ‘Addressing […]

ASAJOURNAL

September 12, 2565
1 2 7

Pin It on Pinterest