ASA Journal 15/2023

สวัสดีอีกครั้งสำหรับผู้อ่านวารสารอาษา เล่มนี้ก็จะเข้าสู่เล่มที่ 15 มาในธีม A Green Future ซึ่งเป็นวารสารของสมาคมฯ ในวาระของผมชนะ สัมพลัง เล่มนี้ก็คงจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่หนักเน้นในเรื่องของการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ที่กำลังเปลี่ยนไปในเรื่องของ Climate Change ซึ่งเป็นวิกฤตโลกที่เราต้องมาช่วยกันให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะในเรื่องของอาคารที่ต้องมีการตระหนักถึงความยั่งยืนในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น 

วารสารอาษาฉบับนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนในการสื่อสารถึงเนื้อหาในเรื่องของ Green Building ที่จะสอดแทรกพื้นที่สีเขียวหรือแม้แต่นวัตกรรมอาคารเขียวต่างๆ เข้ามาในงานสถาปัตยกรรม รวมไปถึงการสร้างความตื่นตัว ความเข้าใจ และความเป็นอยู่ของคนยุคใหม่ให้มีสุขลักษณะที่ดี ในเนื้อหาของงานที่จะถูกนำมาพูดถึงนั้น แน่นอนว่าก็จะนำเสนอองค์ความรู้มากมายที่นักออกแบบพึงต้องรู้และเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เล่มนี้คงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ และเป็นจุดเริ่มในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้อาคารและผู้ออกแบบได้นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะนำไปใช้ต่อยอดในงานได้อย่างเหมาะสม 

ในระหว่างที่วารสารอาษากำลังเดินทางไปสู่มือของสมาชิกทุกๆ ท่าน ตอนนี้ก็น่าจะกำลังเข้าสู่ในวาระช่วงเทศกาลวันหยุดหรือเทศกาลปีใหม่ของพวกเรา ก็ขอให้ทุกท่านได้สนุกสนานและมีความสุขในวันหยุดยาว พร้อมทั้งเดินทางโดยสวัสดิภาพ ก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านในวารสารฉบับนี้ด้วยครับ

ชนะ สัมพลัง
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565-2567

Hello once again, ASA Journal readers. This association’s periodical in my tenure, Chana Sumpalung, is volume 15 with an issue titled A Green Future. This will be another issue that focuses significantly on discussing global changes, including climate change, a worldwide concern that we must all work together to address. There needs to be a greater awareness of sustainability in different domains, particularly in the construction industry.

This edition of the ASA Journal would aim to represent the content of green buildings that incorporate green areas or even diverse green building advances in architecture. It also entails fostering knowledge, understanding, and well-being for people in our new generation to practice good hygiene in a variety of ways through architectural design. The material presented in this issue has a wealth of knowledge that architects and designers must be aware of and comprehend when producing various works. This is an interesting example, and it serves as a starting point to inspire building users and designers to use it, which will be used to develop the work further.

As the journal is coming to all members, it will almost certainly be on our holiday or New Year’s agenda immediately. I hope everybody enjoys a good time and travels safely during the lengthy holiday. On this occasion, I would like to wish everyone a Happy New Year.

Chana Sumpalung
President of The Association of Siamese Architects under Royal Patronage 2022-2024.

Pin It on Pinterest