ASA Journal 12/2023

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้งสำหรับการติดตามเนื้อหาต่างๆ ของวารสารอาษา และก็ยังคงจะขอให้สมาชิกทุกๆ ท่าน ช่วยสนับสนุนหนังสือของเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้เรามีหนังสือที่จะได้ใช้เผยแพร่ทั้งความรู้และกิจกรรมข่าวสารในวงการของเรามาสู่สมาชิกและบุคคลทั่วไปต่อไป ขณะเดียวกันก็จะขอเชิญชวนผู้สนับสนุนอื่นๆ เช่น ซัพพลายเออร์ต่างๆ ที่เห็นประโยชน์ของวารสารอาษา รวมถึงชุมชนสถาปนิกของเรา มาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวความน่าสนใจอื่นๆ นอกเหนือไปจากความรู้ของเนื้อหาภายในหนังสือ ตลอดจนทุกวันนี้สมาคมฯ ของเราเองก็ยังมีหลากหลายช่องทางที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ขณะเดียวกันก็ยังไปแตะที่สมาคมเพื่อนบ้านด้วย เพื่อช่วยกันผลักดันและกระจายข่าวสารในวงการสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียง ไปจนถึงภูมิภาคเอเชียต่อๆ ไป

สำหรับวารสารฉบับนี้ภายใต้หัวข้อ ON THE ROOF มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลังคา ซึ่งหลังคาก็เป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ทำให้เกิดอัตลักษณ์ที่น่าสนใจของตัวงานสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการอ่านเนื้อหาภายในวารสารฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นเล่มสุดท้ายประจำปีแต่หวังว่าจะไม่ใช่เป็นท้ายที่สุดที่สมาคมฯ จะพัฒนา ต่อยอด และทำให้ส่วนนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสมาคมต่อๆ ไปในอนาคต

ชนะ สัมพลัง
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565-2567

We would like to express our gratitude to all of you for following the content of the ASA Journal. We hope to receive your continued support in the future as we strive to promote knowledge and updates in our industry to both our fellow members and the general public. I would like to extend an invitation to any potential sponsors, including brands and product suppliers, who recognize the value of the ASA Journal and our community of architects. We welcome you to utilize this publication as a platform to share, promote, and distribute anything related to the architecture and design profession, in addition to the contents we have created for our readers. So far, the association has developed various channels for ASA Journal, whether it be in the form of an online platform or physical copies, to promote information and content we think will be beneficial to our fellow members. We have expanded our work to other professional associations in neighboring countries with the goal of promoting the latest developments and updates within the architecture industry to other nations in both the Southeast Asian and Asian regions.

This issue, like its theme “ON THE ROOF” implies, looks at the roof, a fundamental architectural element that has played a significant role in shaping and developing different styles and designs of architecture. I sincerely hope you enjoy reading the content we have prepared. This ASA Journal marks the final issue of the year, but we hope it won’t be the last one. The association is committed to continuing to develop and include the ASA journal as a part of our future activities and contributions.

Chana Sumpalung
President of The Association of Siamese Architects under Royal Patronage 2022-2024.

Pin It on Pinterest