ASA Journal 11/2023 - Archived

ขอต้อนรับสู่วารสารอาษาฉบับที่ 11 วารสารฉบับที่จะออกเผยแพร่ในช่วงกิจกรรมใหญ่ของเรา งานสถาปนิก’66 โดยงานประจำปีนี้ของเราค่อนข้างน่าสนใจมาก เพราะเป็นการจัดงานรูปแบบของการเชิญสมาคมวิชาชีพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ มาร่วมกันจัดกิจกรรมใหญ่ ให้เป็นกิจกรรมประจำปีที่น่าจดจำ พร้อมทั้งเต็มไปด้วยมุมมองต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ เราได้เชิญทั้ง TIDA, TALA และ TUDA มาร่วมกันคิดและจัดทำเนื้อหาต่างๆ โดยมีสภาสถาปนิก ร่วมสนับสนุนในส่วนของ Forum ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับนำเสนอองค์ความรู้ที่น่าสนใจรอบด้าน เพื่อนำมาถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์สู่สมาชิกประชาชนทั่วไปให้ได้รับชมรับฟังกัน

ในส่วนของวารสารอาษาฉบับใหม่ฉบับนี้ มาพร้อมกับเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ ภายใต้ธีม Concrete Concept Construction เชื่อว่าคงจะถูกใจสมาชิกหลายๆ ท่านกันเช่นเคย โดยเฉพาะผู้ที่ชอบงานแนวคอนกรีต อีกทั้งทุกท่านก็คงจะได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาลใจจากเนื้อหาภายในเล่ม โดยนำไปปรับใช้กับงานออกแบบ หรือต่อยอดแนวคิดใหม่ๆ ได้เป็นอย่างด้วย นอกจากนี้วารสารอาษาของเรายังจัดกิจกรรมคู่ขนานไปกับธีมเล่ม โดยจะพาทุกท่านเปิดหนังสือและเดินชมสถาปัตยกรรมที่ใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งไปพร้อมๆ กัน เพื่อการสร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ในแง่ของการใช้งานได้อย่างแท้จริง ไปจนถึงการต่อยอดไปสู่สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้อ่านและผู้สนับสนุนทุกท่านอีกครั้ง ที่ร่วมทำให้วารสารอาษาดำเนินมาถึงเล่มที่ 11 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคตและวาระต่อไปด้วยครับ

ชนะ สัมพลัง
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565-2567

Welcome to the 11th issue of the ASA Journal, the issue that will be published during our main event, the Architect’23. This year’s annual event will be quite interesting because we have come up with a way to invite all design-related professional groups to join, to come together to be a part of this big event, and to make it a memorable one with many different points of view. The ASA has invited TIDA, TALA, and TUDA to join us and create some exciting content. The Architects Council of Thailand also participates in organizing this year’s Forum, to present interesting and practical knowledge in all areas, which will be conveyed creatively to members of the general public as they watch and listen to each other.

In this new issue, the Journal has interesting content under the theme Concrete Concept Construction, which again, believed to be liked by our members and audiences, especially those who like concrete work. In addition, everyone would receive both knowledge and inspiration from the content in the issue by applying it to their design work or developing new ideas. I also would like to share that our ASA Journal and ASA Platform have also organized a site tour activity in parallel to the theme of the journal. It will take everyone visiting architecture projects to create an understanding and knowledge of real-world use that can be developed and culminated into a more sustainable architecture concept in the future. Finally, once again, thank you to all readers and supporters for contributing to making the ASA Journal reach its 11th volume, and we sincerely hope that it will continue to be supported by everyone indefinitely in the future and on the next agenda. Until then.

Chana Sumpalung
President of The Association of Siamese Architects under Royal Patronage 2022-2024.

Pin It on Pinterest