Ground Exchanges: Architects 49 Limited & MAYU architects

“Infinity Ground – Thailand and Taiwan Contemporary Architecture Exhibition” นิทรรศการสถาปัตยกรรมครั้งแรกของปี ที่จะถูกจัดขึ้นและเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) คือนิทรรศการรวบรวมผลงานสถาปัตยกรรมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศไต้หวัน จาก 8 […]

ASAJOURNAL

June 28, 2566
1 2 5

Pin It on Pinterest